Weeducation gaat naar Terneuzen

  • door

Let op: De raadsinformatiebijeenkomst van 3 december is verplaatst. Meer informatie hierover volgt nog.

Een paar maanden geleden werd een 45-jarige man zijn huis uitgezet door de burgemeester van Terneuzen. Deze man, die lijdt aan chronische zenuwpijnen sinds een ongeluk, had op dat moment 40 wietplanten die hij gebruikte deze om zijn heftigste klachten te behandelen. De cannabisolie van Bedrocan* die door zijn huisarts voorgeschreven is heeft niet het gewenste effect. De huisarts is ervan op de hoogte dat de man zelf olie maakt en dat hij hier baat bij heeft.

De rechtbank Zeeland West-Brabant oordeelde op 23 juli 2019 dat burgemeester Jan Lonink van gemeente Terneuzen, de woning van de medicinale cannabisgebruiker niet had mogen sluiten. De rechtbank beoordeelde zijn pleidooi als ‘helder en consistent’. Door deze uitspraak is het duidelijk dat er een spanningsveld is ontstaan tussen bestuursrecht en strafrecht.

Naar aanleiding van de uitspraak is de motie ‘gedogen thuisteelt medicinale cannabis’ ingediend bij de gemeente Terneuzen. Deze motie is met 25 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen door de Raad. De behoefte aan informatievoorziening is groot en daarom is op 3 december binnenkort een raadsinformatiebijeenkomst ingepland. Voor deze bijeenkomst zijn meerdere partijen uitgenodigd: Stichting PGMCG, het Nederlandse Huisartsen Genootschap, Weeducation, Bureau Medicinale Cannabis en Indigo. Tot zo ver heeft Stichting PGMCG aangegeven aanwezig te zijn en hebben ook wij besloten deel te nemen aan de informatiebijeenkomst.

Aansluitend op dit alles zijn wij van Weeducation bezig om een interactieve lezing te organiseren in de Grote Kerk van Terneuzen op zaterdag 29 februari 2020. Meer informatie zal volgen via onze facebook en website.

https://www.bndestem.nl/zeeland/terneuzen-steekt-nek-uit-voor-toestaan-thuiskweek-medicinale-wiet~a13f4817/?referrer=https://www.google.com/

* Bedrocan is het enige bedrijf dat momenteel in staat is om gestandaardiseerde medicinale cannabis te produceren. Standaardisatie houdt in dat de werkzame inhoudsstoffen, waaronder cannabinoïden en terpenen, voor iedere productsoort hetzelfde zijn. Dit is mogelijk door de unieke kweekmethode en door de cannabis onder strikte farmaceutische richtlijnen (GMP) te produceren. Bedrocan heeft al meer dan twintig jaar ervaring met het kweken van cannabis en is daarmee de meest ervaren producent van legale medicinale cannabis ter wereld.

De uitgelichte foto is van IV-groep, sluizencomplex Terneuzen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *